Call out title, to taki napis poruszający się za obiektem. Sam Vegas nie ma do tego automatu, można użyć zewnętrznych wtyczek. Jednak proste śledzenie obiektu mnie nie interesuje. Zrobię coś bardziej zaawansowanego. Jakiś obiekt na nagraniu będzie śledzony, ale tylko przez jeden koniec lini prowadzącej do napisu, a drugi koniec lini i napis będą stać nieruchomo. efekt poglądowy.
Otwieram Blendera, i przełączam się na Movie Clip Editor 001tutoriale.lkn.pl. Zaciągam wybrany klip. Domyślnie klip będzie przycięty do 250 klatek. Można to zmienić w panelu renderu Frame Range 002tutoriale.lkn.pl. Od razu tu zmieniam klatkaż (Dimensions > Frame Rate), na taki, który będę miał przy eksporcie z Vegasa. Na tym samym panelu zmieniam jeszcze:
- kanał alfa, żeby tła nie było (Shading > Alpha > Transparent oraz Output > PNG i RGBA)
- miejsce zapisu plików (Output > wybieram folder do zapisu)
- rozdzielczość (Dimensions > Resolution > X, Y i procenty)
Teraz trakowanie.
Ustawiam kursor na początek klipu na timelinie. Przytrzymuję Ctrl i klikam punkt, który ma być śledzony. Pojawi się kwadracik i można mu dostosować rozmiar. Teraz na panelu Track > Track klikam Track Selected Markers (przycisk Play) 003tutoriale.lkn.pl. Po chwili powinno się skończyć śledzenie. Teraz na panelu Solve -> Geometry klikam Link Empty to Track 004tutoriale.lkn.pl. Przełączam widok z powrotem na 3D 001tutoriale.lkn.pl i wywalam kostkę, jeśli wcześniej nie wywaliłem jej. Dla łatwiejszej orientacji ustawiam kamerę, żeby patrzyła pionowo na punkt 0 układu współrzędnych. Na panelu właściwości obiektu dla kamery Transform > Location i Rotation ustawiam jak na obrazku 005tutoriale.lkn.pl. Jeszcze dodaję sobie klip jako tło, żebym widział co się dzieje. W tym celu naciskam N na klawiaturze, wysunie się dodatkowy panel i na nim wybieram Background Images > wybieram klip 006tutoriale.lkn.pl. Klipu jeszcze nie widać, bo pokazuje się tylko w widoku pierwszoosobowym, przełączam się na ten widok naciskając 0 (zero) na klawiaturze numerycznej. Teraz widzę mój klip, a w punkcie śledzenia jest wielki krzyż. Dodaję teraz krzywą Beizera. Naciskam na klawiaturze Shift + A > Curve > Beizer 007tutoriale.lkn.pl. Dodała się domyślna krzywa, może być zasłonięta klipem. Pozycjonuję ją w punkcie 0 (podobnie jak kamerę 005tutoriale.lkn.pl). Robię z niej prostą w parametrach krzywej Shape > Previev U > Resolution > wpisuję 1 008tutoriale.lkn.pl. Powinna pokazać się w punkcie 0. Klikam nią prawym przyciskiem myszy i przechodzę do edycji wciskając Tab. Prawym przyciskiem myszy wybieram jeden koniec i przesuwam w punk śledzenia, lewym przyciskiem myszy go tam upuszczam. Drugi punkt podobnie przenoszę w miejsce, gdzie będzie napis. Wychodzę z trybu edycji Tabem. Teraz przypinam jeden koniec krzywej do punktu śledzenia. Najpierw klikam Prawym przyciskiem myszy punkt śledzenia, potem trzymając Shift też prawym klikam dodaną wcześniej krzywą (która jest prostą), włączam edycję Tabem, prawym przyciskiem myszy wybieram koniec linii w punkcie śledzenia, wciskam Ctrl + H > Hootk to Selected Object, wychodzę z trybu edycji Tabem. Powinno się udać. Można to sprawdzić odpalając play na timelinie. Jeden koniec miałby się poruszać za punktem śledzenia, a drugi stać w miejscu. Jeszcze trzeba dorobić jakąś widoczną linię. Dodają koło podobnie jak krzywą Shift + A > Curve > Circle 007tutoriale.lkn.pl. Przenoszę je poza kadr klipu i zmniejszam do jakiegoś sensownego rozmiaru, wybieram je prawym przyciskiem myszy, z klawiatury S > 0.1 > Enter. Teraz z tego koła zrobię 'rurkę' wzdłuż prostej. We właściwościach krzywej > Geometry > Bevel Object > wybieram dodane przed chwilą koło 009tutoriale.lkn.pl. Powinna się linia zamienić na 'rurkę'. U mnie jest trochę za gruba, to ją zeskaluję. Wybieram dodane koło > z klawiatury S > 0.5 > Enter. Skalowanie jest względne. To znaczy, że podana wartość 0.5 skaluje koło o połowę rozmiaru przed skalowaniem. Na razie nasza linia ma jakiś domyślny kolor, ustawię jej biały. Wybieram krzywą prawym przyciskiem myszy i przechodzę do właściwości materiału > New i ustawiam coś takiego jak na obrazku 010tutoriale.lkn.pl. Zostało tylko wyeksportować sekwencję obrazków. W panelu naszych obiektów zostawiam do eksportu tylko naszą prostą (krzywą) 011tutoriale.lkn.pl. Przechodzę na zakładkę renderu i klikam Animation 002tutoriale.lkn.pl. Po jakimś czasie w lokalizacji podanej na początku powinny być klatki naszego śledzenia. Teraz te klatki ładuję do Vegasa nad warstwę z klipem i dodaję tekst na statyczny koniec linii, ładnie to animuję i gotowe.
(c) chm